Herlige hernesfjord på Hitra

Fiske

fiske

Fiske i Hernesfjord på Hitra
 kan by på flotte fiskeopplevelser.

Fiskemulighetene er mange både i sjø og vann. Innsjøen Laugen renner ut i Hernesfjorden, dette er et vassdrag med tradisjonelle fiskeslag som ørret og røye, men takket være sin beliggenhet finnes også laks, sjø-ørret og ål her.

Hernesfjorden ligger i ly for vær og vind, dette gir flotte muligheter for sjøfiske selv på de dagene havet viser sine muskler. I Hernesfjorden kan man fiske etter de mest kjente kystfiskeslagene langs norskekysten, og skulle det være ønskelig med større havdyp, så ligger disse tilgjengelig rett utenfor fjorden.

Sjø og ferskvansfiske kan gi store opplevelser og overraskelser. 
Fiskeartene er mange, og på de rette tidspunktene virker det utømmelig med fisk.

Ta gjerne kontakt med oss