Herlige hernesfjord på Hitra

Jakt og fiske

Hjortejakt, rådyrjakt, seljakt og småviltjakt i Hernesfjord.

aakerVi kan trygt si at jaktmulighetene i Hernesfjord og Hitra ligger godt over gjennomsnittet, dette er hjorten og rådyrenes rike. Men selv om det er disse to som dominerer, finner også elgen seg til rette her. Det er en god del jaktbart småvilt i området, og med en beliggenhet mellom holmer og skjær så er ikke en sel eller to heller noe uvanlig syn.

Les mer om jakt her


Fiske i Hernesfjord, Hitra

seiSjø og ferskvansfiske kan gi store opplevelser og overraskelser.
Fiskeartene er mange og på de rette tidspunktene virker det utømmelig med fisk.

Les mer om fiske i Hernesfjord her